پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه نونهال و نوجوانان دختر کمربند سبز و آبی نوشته شده توسط سمانه غلامی 826
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 821
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 795
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 949
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال قرمز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 924
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 644
کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی نوشته شده توسط سمانه غلامی 525
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی و قرمزدختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 721
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی و قرمز نوشته شده توسط سمانه غلامی 588
مسابقه پومسه و کیوروگی دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 654

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1