پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

مسابقات کیوروگی خردسالان دختر رده کمربند آبی

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه کیوروگی خردسالان  دختر در رده کمربند آبی  روز جمعه مورخ 96/4/23 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

***شرایط مسابقه کیوروگی (خردسالان)

مسابقات بصورت آزاد (فقط رده کمربند آبی) می باشد.

متولدین خردسالان 9 تا 11 سال : 84/10/11 الی 87/10/10

اوزان: 24-26-28-30-32-34-36-38-40-40+

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 96 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند +پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت 

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 400/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (0110855737002  ) بانک ملی واریز گردد.

**چنانچه تکواندوکار درجه کمربندی غیر از کمربند یاد شده باشد ، با مربی وی و همچنین تکواندوکار برخورد انظباطی خواهد شد.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز شنبه 96/4/17 و دوشنبه 96/4/19

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 96/4/22 ساعت 12تا 13سالن شهید قورچانی 

به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 همراه داشتن کارت بیمه و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت الزامی است )  

(دریافت بخشنامه مسابقات)


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1