پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

کارگاه دانش افزائی طراحی تمرین

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان با همکاری واحد آموزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان برگزار می کند:

کارگاه دانش افزائی طراحی تمرین

زمان: جمعه 96/5/13                  ساعت : 9 الی 12

مکان: کوی امام جعفر صادق (ع) - پایگاه قهرمانی ورزش استان

مبلغ : 150/000 ریال

تماس و ثبت نام: 32204077 داخلی 13 - اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1