پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

مسابقه پومسه و کیوروگی دختر

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه کیوروگی خردسالان  دختر در رده کمربند قرمز و مسابقه پومسه نونهال و نوجوان دختر در رده کمربندی قرمز و مشکی در روز جمعه مورخ 96/5/20 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

***شرایط مسابقه کیوروگی (خردسالان)

مسابقات بصورت آزاد (فقط رده کمربند قرمز) می باشد.

متولدین خردسالان 9 تا 11 سال : 84/10/11 الی 87/10/10

اوزان: 22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-40+

***شرایط مسابقه پومسه رده سنی نونهال و نوجوان در رده کمربندی قرمز و مشکی

**رده سنی نونهال: 12 تا14  سال 81/10/11 تا 84/10/10

**رده سنی نوجوانان:  15تا 17 سال  78/10/11 تا81/10/10

**رده کمربند قرمز: فرم 2 تا7  

**رده کمربند مشکی: فرم 3 تا 8

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 96 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند +پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت (مربوط ب شرکت کیوروگی)

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 400/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (0110855737002  ) بانک ملی واریز گردد.

**چنانچه تکواندوکار درجه کمربندی غیر از کمربند یاد شده باشد ، با مربی وی و همچنین تکواندوکار برخورد انظباطی خواهد شد.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز  پنجشنبه 96/5/12 شنبه 96/5/14 و دوشنبه 96/5/16

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 96/5/19 ساعت 12تا 13سالن شهید قورچانی 

به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 همراه داشتن کارت بیمه و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت الزامی است ) 

(دریافت بخشنامه مسابقات)


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1