پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری کارگاه آموزشی پومسه نوشته شده توسط ایثار زیدی 275
بخشنامه شرایط و ضوابط تغیر کد اطلاعات آمار نوشته شده توسط Super User 578
اطلاعیه تقویم کمیته آزمون در سال 1396 نوشته شده توسط ایثار زیدی 502
اطلاعیه آزمون کوکی وان جهشی نوشته شده توسط ایثار زیدی 668
پایگاههای قهرمانی پومسه آقایان شهرستان اصفهان نوشته شده توسط ایثار زیدی 242
اولین دوره مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ و پومسه استاندارد نوشته شده توسط Super User 386
اطلاعیه مسابقه هان مادانگ (آقایان) نوشته شده توسط ایثار زیدی 399
اطلاعیه ثبت باشگاه ها نوشته شده توسط ایثار زیدی 348
نقص مدارک جهت صدور احکام. نوشته شده توسط ایثار زیدی 372
مسابقات کیوروگی خردسال و پومسه پسر شهرستان اصفهان نوشته شده توسط ایثار زیدی 408

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1