پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

گزارش تصویری 1 مسابقه شکوفه ها و خردسالان پسر

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان