پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

گزارش تصویری 4 مسابقه کیوروگی شکوفه ها و خردسالان پسر

2

34

4

32

6

30

8

28

10

26

12

24

14

16

17

18

19

20

21

22


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان