پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

گزارش تصویری 5 مسابقه شکوفه ها و خردسالان پسر

1

35

3

33

5

31

7

29

9

27

13

25

15

23


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان