پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

انتخاب استاد علی سلمانی بعنوان بازیکن فنی لیگ برتر پومسه

انتخاب استاد علی سلمانی بعنوان بازیکن فنی لیگ برتر پومسه کشور (جام ستارگان) را به ایشان ، خانواده و تمامی تکواندوکاران شهرستان اصفهان تبریک عرض مینماییم.   IMG 3437

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان