پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

ساعت وزن کشی مسابقه خردسال و شکوفه دختر

 اعلام ساعت وزن کشی مسابقات کیوروگی شکوفه و خردسالان دختر هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

 

 soehnle 6163 mechanical scale

وزن کشی در روز چهارشنبه 97/2/19 ساعت 13 تا 15 در سالن شهید قورچانی برگزار خواهد شد.

همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان