پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

هیأت برترسال 94 در بین هیأتهای ورزشی شهرستان اصفهان

 

 


هیأت برترسال 94 در تمامی حیطه های ورزشی در بین هیأتهای ورزشی شهرستان اصفهان

 

photo-2016-05-01-18-55-58

photo-2016-05-01-18-57-18

photo 2016-05-05 16-15-45

photo-2016-05-01-19-14-47


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان