پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

اطلاعات تماس

آدرس:
چهارراه تختی ،اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، هیأت تکواندو شهرستان اصفهان
صندوق پستی : 8136685393
اصفهان ایران

فرم تماس

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1