پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه نونهال و نوجوانان دختر کمربند سبز و آبی نوشته شده توسط سمانه غلامی 1033
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 1008
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 1015
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 1164
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال قرمز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 1155
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 764
کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی نوشته شده توسط سمانه غلامی 637
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی و قرمزدختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 854
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی و قرمز نوشته شده توسط سمانه غلامی 695
مسابقه پومسه و کیوروگی دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 787

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1