پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه کیوروگی خردسالان و نونهالان دختر در رده کمربند  آبی و قرمز روز جمعه مورخ 96/8/19 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

***شرایط مسابقه کیوروگی (خردسالان)

مسابقات بصورت آزاد ( رده کمربند آبی و قرمز) می باشد.

متولدین نونهالان 12 تا 14 سال : 81/10/11 الی84/10/10

اوزان: 29-33-37-41-44-47-51-55-59-59+

متولدین خردسالان 9 تا 11 سال : 84/10/11 الی 87/10/10

اوزان: 24-26-28-30-32-34-36-38-40-40+

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 96 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند +پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت 

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 400/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (0110855737002  ) بانک ملی واریز گردد.

**چنانچه تکواندوکار درجه کمربندی غیر از کمربند یاد شده باشد ، با مربی وی و همچنین تکواندوکار برخورد انظباطی خواهد شد.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز  پنجشنبه 96/8/11 و شنبه 96/8/13 دوشنبه 96/8/15 و یا از طریق آیدی TKDSHESFAHAN2@

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 96/8/18 مصاف با اربعین حسینی ساعت 14 تا 16سالن شهید قورچانی 

**به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 **همراه داشتن کارت بیمه و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

**کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند.

**شایان ذکر است Video replayer از مرحله 1/4 به بعد اعمال می گردد.

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت الزامی است ) 

(دریافت بخشنامه مسابقات)

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1