پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال پسر

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه کیوروگی شکوفه و خردسالان دختر در رده کمربند  سبز و آبی روز پنجشنبه مورخ 97/2/20 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

***شرایط مسابقه کیوروگی:

مسابقات بصورت آزاد ( رده کمربند سبز و آبی) می باشد.

متولدین خردسالان: 9 تا 11 سال : 85/10/11 الی88/10/10

اوزان: 24-26-28-30-32-34-36-38-40-40+

متولدین شکوفه:88/10/10 به بعد

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 97 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند +پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت 

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 400/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (0110855737002  ) بانک ملی واریز گردد.

**چنانچه تکواندوکار درجه کمربندی غیر از کمربند یاد شده باشد ، با مربی وی و همچنین تکواندوکار برخورد انظباطی خواهد شد.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز  شنبه 97/2/8 و دوشنبه 97/2/10  (غیر قابل تمدید)

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 97/2/20  ساعت 12 تا 13 سالن شهید قورچانی 

**به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 **همراه داشتن کارت بیمه  در هنکام وزن کشی و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت الزامی است ) 

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1