پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

بخشنامه نونهال و نوجوانان دختر کمربند سبز و آبی

بخشنامه مسابقات کیوروگی نونهال و نوجوانان دختر

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه کیوروگی نونهال و نوجوانان دختر در رده کمربند  سبز و آبی روز جمعه مورخ 97/4/8 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

***شرایط مسابقه کیوروگی:

** فقط شهرستان اصفهان **

مسابقات بصورت آزاد ( رده کمربند سبز و آبی) می باشد.

متولدین نونهالان : 12 تا 14 سال : 82/10/11 الی85/10/10

اوزان: 29-33-37-41-44-47-51-55-59-59+

**نوجوانان در صورت رسیدن به حد نصاب **

متولدین نوجوانان : 15 تا 17 سال : 42-44-46-49-52-55-59-63-68-68+

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 97 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند یا پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت 

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 400/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (0110855737002  ) بانک ملی واریز گردد.

**چنانچه تکواندوکار درجه کمربندی غیر از کمربند یاد شده باشد ، با مربی وی و همچنین تکواندوکار برخورد انظباطی خواهد شد.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز  پنجشنبه 97/3/31 و  شنبه 97/4/2  (غیر قابل تمدید)

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 97/4/7  ساعت 12 تا 14 سالن شهید قورچانی 

**به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 **همراه داشتن کارت بیمه  در هنکام وزن کشی و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت برای نونهالان الزامی است ) 

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1