پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

کمیته های هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

 کمیته های هیأت تکواندو شهرستان اصفهان   
 نام و نام خانوادگی سمت تصویر
عباس یوسفی رئیس هیأت تکواندو شهرستان اصفهان و عضو هیأت رئیسه
میترا اسماعیلی
نایب رئیس بانوان و عضو هیأت رئیسه
حسین بهشتی دبیر و عضو هیأت رئیسه
اکبر سعیدی زاده خزانه دار و عضو هیأت رئیسه
یدالله رضوانی عضو هیأت رئیسه  
مرتضی استکی عضو هیأت رئیسه  
علیرضا نصر آزادانی عضو هیأت رئیسه  
علی سلمانی مسئول کمیته پومسه و عضو هیأت رئیسه  
محمد امین صادقی مشاور رسانه ای و اقتصادی  
آرزو بابایی مسؤول کمیته امور حقوقی و قضایی بانوان
سیروس موسوی نسب مسؤول کمیته امور حقوقی و قضایی آقایان
صفورا احمدی مسؤول کمیته آزمون
ایمان زیدی دبیر کمیته آزمون آقایان  
فاطمه نجفی دبیر کمیته آزمون بانوان  
رضا اصغرزاده مسؤول کمیته مسابقات آقایان
ایثار زیدی دبیر کمیته مسابقات آقایان  
زهرا کریمی کمیته مسابقات بانوان  
راضیه دهقان کمیته مسابقات بانوان  
ریحانه کاظمی کمیته مسابقات بانوان  
محمد کشانی مسؤول کمیته داوران آقایان

شهره اسفندیاری

مسؤول کمیته داوران بانوان
حسن علیدوستی مسؤول کمیته بازرسی و امور باشگاهها آقایان
مریم مرادی مسؤول کمیته بازرسی و امور باشگاهها بانوان
غلامرضا عطایی
مسؤول کمیته مربیان
بهاره عندلیب
مسؤول کمیته آموزش
فاطمه قمیان مسئول کمیته فرهنگی  
ایثار زیدی مسئول کمیته روابط عمومی  
سمانه غلامی دبیر کمیته روابط عمومی بانوان  
ایمان زیدی دبیر کمیته روابط عمومی آقایان  
داوود عبدالرضایی مسئول کمیته فنی کیوروگی
 
علی سلمانی مسئول کمیته فنی پومسه  
رامین وحید عضو کمیته فنی  
مهدی گودرزی عضو کمیته فنی  
علیرضا نامداریان عضو کمیته فنی  
مهسا مردانی عضو کمیته فنی بانوان  
سیده زهرا حسینی عضو کمیته فنی بانوان  
ناهید امیری عضو کمیته فنی بانوان  
ملیحه نصیر فر عضو کمیته فنی بانوان  
بهزاد عزیزالهی رئییس هیأت تکواندو شهر بهارستان  
حسن علیدوستی رئیس هیأت تکواندو شهر کوهپایه  

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1